Structlar, methodlar & interfaceler

Bu bölümün bütün kodlarını burada bulabilirsiniz

Varsayalım ki uzunluğu ve yüksekliği verilen bir dörtgenin çevresini hesaplayan geometri koduna ihtiyacımız var. Dönüş tipi float64, 123.45 gibi, küsüratlı sayı (floating-point) olan Perimeter(width float64, height float64) isminde fonksiyon yazarız.

TDD aşamalarına artık oldukça aşinasınızdır.

İlk olarak test yaz

func TestPerimeter(t *testing.T) {
  got := Perimeter(10.0, 10.0)
  want := 40.0

  if got != want {
    t.Errorf("got %.2f want %.2f", got, want)
  }
}

Yeni string formatını farkettiniz mi? f tanımı float64 içindir ve .2 virgülden sonra kaç basamağın yazılacağını belirtir.

Testi çalıştırmayı dene

./shapes_test.go:6:9: undefined: Perimeter

Testin çalışması için minimum kodu yaz ve başarısız test çıktılarını kontrol et

func Perimeter(width float64, height float64) float64 {
  return 0
}

Sonuç shapes_test.go:10: got 0.00 want 40.00.

Testi geçecek kadar kod yaz

func Perimeter(width float64, height float64) float64 {
  return 2 * (width + height)
}

Şimdiye kadar çok kolaydı. Şimdi Area(width, height float64) isminde dörtgenin alanını dönen fonksiyonu yazalım.

TDD aşamalarını takip ederek kendiniz denemeye çalışın.

En sonunda testleriniz bunun gibi olacaktır.

func TestPerimeter(t *testing.T) {
  got := Perimeter(10.0, 10.0)
  want := 40.0

  if got != want {
    t.Errorf("got %.2f want %.2f", got, want)
  }
}

func TestArea(t *testing.T) {
  got := Area(12.0, 6.0)
  want := 72.0

  if got != want {
    t.Errorf("got %.2f want %.2f", got, want)
  }
}

Kodumuzda buna benzeyecektir

func Perimeter(width float64, height float64) float64 {
  return 2 * (width + height)
}

func Area(width float64, height float64) float64 {
  return width * height
}

Refactor

Kodumuz işini yapıyor ancak dikdörtgenler hakkında açık bir şey içermiyor. Dikkatsiz bir geliştirici, yanlış cevap elde edeceğini fark etmeden bu fonksiyonlara bir üçgenin genişliğini ve yüksekliğini vermeye çalışabilir.

Fonksiyonlara RectangleArea gibi daha spesifik isimler verebilir. Daha iyi bir çözüm ise bu konsepti bizim için kapsayan kendi tipimiz olan Rectangle'ı tanımlamaktır.

Struct kullanarak basitçe kendi tipimizi oluşturabiliriz. Verilerimizi depoladığımız fieldların koleksiyonuna Struct denir.

Aşağıdaki gibi bir struct tanımlayın

type Rectangle struct {
  Width float64
  Height float64
}

float64 yerine Rectangle kullanmak için testlerimizi değiştirelim.

func TestPerimeter(t *testing.T) {
  rectangle := Rectangle{10.0, 10.0}
  got := Perimeter(rectangle)
  want := 40.0

  if got != want {
    t.Errorf("got %.2f want %.2f", got, want)
  }
}

func TestArea(t *testing.T) {
  rectangle := Rectangle{12.0, 6.0}
  got := Area(rectangle)
  want := 72.0

  if got != want {
    t.Errorf("got %.2f want %.2f", got, want)
  }
}

Düzeltmeye çalışmadan önce testlerinizi çalıştırmayı unutmayın. Testler aşağıdakine benzer faydalı bir hata mesajı göstermeli.

./shapes_test.go:7:18: not enough arguments in call to Perimeter
  have (Rectangle)
  want (float64, float64)

Structın fieldlarına myStruct.field sözdizimi ile erişebilirsiniz.

Testi düzeltmek için iki fonksiyonu değşitirin.

func Perimeter(rectangle Rectangle) float64 {
  return 2 * (rectangle.Width + rectangle.Height)
}

func Area(rectangle Rectangle) float64 {
  return rectangle.Width * rectangle.Height
}

Bir fonksiyona Rectangle vermenin amacımızı daha net ifade ettiğini kabul edeceğinizi umuyorum. Struct kullanmanın avantajlarını ileride ele alacağız.

Sıradaki koşulumuz ise çemberler için Area fonksiyonu yazmak.

İlk testi yaz

func TestArea(t *testing.T) {

  t.Run("rectangles", func(t *testing.T) {
    rectangle := Rectangle{12, 6}
    got := Area(rectangle)
    want := 72.0

    if got != want {
      t.Errorf("got %g want %g", got, want)
    }
  })

  t.Run("circles", func(t *testing.T) {
    circle := Circle{10}
    got := Area(circle)
    want := 314.1592653589793

    if got != want {
      t.Errorf("got %g want %g", got, want)
    }
  })

}

Görebileceğiniz gibi f iyi bir nedenle g ile yer değiştirdi. g kullanımı, hata mesajında daha kesin bir ondalık sayı yazdıracaktır (fmt seçenekleri). Örneğin, yarıçapı 1.5 olan bir çemberin alanı hesaplandığında, f'in yazdıracağı değer 7.068583 iken g 'nin yazdıracağı değe 7.0685834705770345 olacaktır.

Testi çalıştırmayı dene

./shapes_test.go:28:13: undefined: Circle

Testin çalışması için minimum kodu yaz ve başarısız test çıktılarını kontrol et

Circle tipini tanımlamamız gerekiyor.

type Circle struct {
  Radius float64
}

Şimdi testi çalıştırmayı tekrar dene

./shapes_test.go:29:14: cannot use circle (type Circle) as type Rectangle in argument to Area

Bazı programlama dilleri bunun gibi bir şeyler yapmanıza izin verir:

func Area(circle Circle) float64 { ... }
func Area(rectangle Rectangle) float64 { ... }

Ancak Go'da yapamazsınız

./shapes.go:20:32: Area redeclared in this block

İki seçeneğimiz var:

 • Farklı paketlerde aynı fonksiyonlar tanımlamak.Area(Circle) yeni bir pakette oluşturabilir ancak bu fazla abartılmış olur.

 • Bunun yerine yeni tanımladığımız tipler üzerine metotlar tanımlayabiliriz.

Metotlar nedir?

Şimdiye kadar sadece fonksiyonlar yazdık ancak metotları kullanıyorduk . t.Errorf çağırdığımızda aslında t (testing.T)'nin instanceını Errorf metodunu çağırıyorduk.

Metotlar, receiverı olan fonksiyonlardır. Metot tanımı, bir tanımlayıcıyı, metot adını bir metota bağlar ve metodu receiverın temel türüyle ilişkilendirir.

Metotlar fonksiyonlara çok benzerdir ancak onlar belirli bir tipin instanceından çağırılır. Area(rectangle) gibi Fonksiyonları ise istedğiniz yerden çağırabilirsiniz ancak metotları sadece "instance" üzerinden çağırabilirsiniz.

Örnek yardımcı olacaktır, bu yüzden önce testlerimizi fonksiyon yerine metotları çağırmak için değiştirelim ve ardından kodu düzeltelim.

func TestArea(t *testing.T) {

  t.Run("rectangles", func(t *testing.T) {
    rectangle := Rectangle{12, 6}
    got := rectangle.Area()
    want := 72.0

    if got != want {
      t.Errorf("got %g want %g", got, want)
    }
  })

  t.Run("circles", func(t *testing.T) {
    circle := Circle{10}
    got := circle.Area()
    want := 314.1592653589793

    if got != want {
      t.Errorf("got %g want %g", got, want)
    }
  })

}

Eğer testleri çalıştırmayı denersek aşağıdakileri elde ederiz

./shapes_test.go:19:19: rectangle.Area undefined (type Rectangle has no field or method Area)
./shapes_test.go:29:16: circle.Area undefined (type Circle has no field or method Area)

type Circle has no field or method Area

Derleyicinin burada ne kadar harika olduğunu tekrarlamak istiyorum. Aldığınız hata mesajlarını yavaş yavaş okumak için zaman ayırmanız o kadar önemlidir ki uzun vadede size yardımcı olacaktır.

Testin çalışması için minimum kodu yaz ve başarısız test çıktılarını kontrol et

Tiplerimize biraz metot ekleyelim

type Rectangle struct {
  Width float64
  Height float64
}

func (r Rectangle) Area() float64 {
  return 0
}

type Circle struct {
  Radius float64
}

func (c Circle) Area() float64 {
  return 0
}

Metot tanımlamanın sözdizimi neredeyse fonksiyonlar ile aynıdır bu yüzden oldukça benzerlerdir. Tek fark metotların recieverıdır func (receiverName ReceiverType) MethodName(args).

Metodunuz bu tip bir değişken üzerinde çağrıldığında, onun verilerine referansınızı receiverName değişkeni aracılığıyla alırsınız. Diğer birçok programlama dilinde bu örtük olarak yapılır ve alıcıya this aracılığıyla erişirsiniz.

Go'da receiver değişkeninin türün ilk harfi olması bir kuraldır.

r Rectangle

Eğer testleri tekrardan çalıştırmayı denerseniz şimdi derlenecektirler ve hata çıktısı vereceklerdir.

Testi geçecek kadar kod yaz

Şimdi yeni metodumuzu düzelterek dikdörtgen testlerimizi geçelim

func (r Rectangle) Area() float64 {
  return r.Width * r.Height
}

Eğer dörtgen testlerini tekrardan çalıştırırsanız testi geçeceklerdi ancak çember hala başarısız olacaktır.

To make circle's Area function pass we will borrow the Pi constant from the math package (remember to import it).

func (c Circle) Area() float64 {
  return math.Pi * c.Radius * c.Radius
}

Refactor

Testlerimizde bazı tekrarlar var.

Yapmak istediğimiz, şekillerin koleksiyonunu almak, her birinin Area() metotlarını çağırmak ve sonuçlarını kontrol etmek.

Rectangle ve Circle parametre olarak gönderebileceğimiz checkArea fonksiyonu yazmak istiyoruz ama bu şekillerin dışında bir şey gönderdiğimizde derlenmemesini istiyoruz.

Go'da bu işi interfacelar ile yapabiliyoruz

Interfaceler, Go gibi statik tipli dillerde çok güçlü konseptlerdir çünkü fonksiyonların farklı tipler ile kullanımasına izin verir ve tip güvenliğini korurken highly-decoupled kod oluşturur.

Testlerimizi düzenleyerek interfaceleri tanıtalım.

func TestArea(t *testing.T) {

  checkArea := func(t testing.TB, shape Shape, want float64) {
    t.Helper()
    got := shape.Area()
    if got != want {
      t.Errorf("got %g want %g", got, want)
    }
  }

  t.Run("rectangles", func(t *testing.T) {
    rectangle := Rectangle{12, 6}
    checkArea(t, rectangle, 72.0)
  })

  t.Run("circles", func(t *testing.T) {
    circle := Circle{10}
    checkArea(t, circle, 314.1592653589793)
  })

}

Diğer alıştırmalarda olduğu gibi yardımcı fonksiyon oluşturuyoruz ama bu sefer paramtere için Shape istiyoruz. Shape olmayan bir değer ile çağırdığımızda derlenmeyecektir.

Bir şeyler nasıl Shape oluyor? Interface tanımı ile Go'ya neyin Shape olduğunu söylüyoruz

type Shape interface {
  Area() float64
}

Rectangle ve Circle'da olduğu gibi yeni bir type oluşturuyoruz ama bu sefer struct yerine interface kullanarak.

Birkere bunu eklediğinizde, testler geçecektir.

Bekle, ne?

Burdaki interfacelar çoğu programlama dillerinden farklılar. Normalde My type Foo implements interface Bar buna benzer bir kod yazmanız gerekir.

Ancak bizim durumumuzda

 • Rectangle, Area isminde float64 dönen bir metoda sahip, Shape interfaceini karşılıyor

 • Circle, Area isminde float64 dönen bir metoda sahip, Shape interfaceini karşılıyor

 • string böyle bir methoda sahip değil, bu yüzden interfacei karşılamıyor

 • vb.

Go'da interface tanımlama belirtmeleri kararlıdır. Parametre olarak gönderdiğiniz değerler interface'ın istediği ise derlenir.

Decoupling

Yardımcımızın şeklin Rectangle, Circle veya Triangle olup olmadığıyla ilgilenmesine gerek olmadığına dikkat edin.Bir interface tanımlayarak, yardımcı somut türlerden ayrışmış (decoupled) olur ve yalnızca işini yapması için ihtiyaç duyduğu metota sahip olur.

Yalnızca ihtiyacınız olanı tanımlamak için interfaceleri kullanma yaklaşımı, yazılım tasarımında çok önemlidir ve sonraki bölümlerde daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Daha fazla refactoring

Artık structları anladığınıza göre, "table driven testlere" girebiliriz.

Table driven testler, aynı şekilde test edilebilecek bir test senaryoları listesi oluşturmak istediğinizde kullanışlıdır.

func TestArea(t *testing.T) {

  areaTests := []struct {
    shape Shape
    want float64
  }{
    {Rectangle{12, 6}, 72.0},
    {Circle{10}, 314.1592653589793},
  }

  for _, tt := range areaTests {
    got := tt.shape.Area()
    if got != tt.want {
      t.Errorf("got %g want %g", got, tt.want)
    }
  }

}

Buradaki tek yeni sözdizimi "anonymous structtır", areaTests. shape ve want fieldlarına sahip []struct ile struct slice'ı tanımlıyoruz. Daha sonra sliceları durumlar ile dolduruyoruz.

Daha sonra, testlerimizi çalıştırmak için struct fieldları kullanarak, diğer slicelarda yaptığımız gibi bunları iterate ediyoruz.

Bir geliştiricinin yeni bir shape tanıtmasının, Area uygulamasını ve ardından onu test senaryolarına eklemesinin ne kadar kolay olacağını görebilirsiniz. Ek olarak, Area ile ilgili bir hata bulunursa, düzeltmeden önce alıştırma yapmak için yeni bir test senaryosu eklemek çok kolaydır.

Table driven testler alet çantanızda harika bir araç olabilir ancak testlerde ekstra gürültüye ihtiyacınız var. Bir interfacein çeşitli implemente etme yollarını test etmek istediğinizde veya bir fonksiyona iletilen verilerin test edilmesi gereken birçok farklı gereksinimi varsa, bunlar çok uygundur.

Tüm bunları, bir üçgene başka bir şekil ekleyerek ve test ederek gösterelim.

İlk olarak test yaz

Yeni şeklimiz için test eklemek çok kolay. Sadece listemize {Triangle{12, 6}, 36.0},'ı ekleyin.

func TestArea(t *testing.T) {

  areaTests := []struct {
    shape Shape
    want float64
  }{
    {Rectangle{12, 6}, 72.0},
    {Circle{10}, 314.1592653589793},
    {Triangle{12, 6}, 36.0},
  }

  for _, tt := range areaTests {
    got := tt.shape.Area()
    if got != tt.want {
      t.Errorf("got %g want %g", got, tt.want)
    }
  }
}

Testi çalıştırmayı dene

Testi çalıştırmayı denemeye devam etmeyi ve derleyicinin bir çözüme rehberlik etmesine izin vermeyi hatırla.

Testin çalışması için minimum kodu yaz ve başarısız test çıktılarını kontrol et

./shapes_test.go:25:4: undefined: Triangle

Henüz Triangle'ı tanımlamadık

type Triangle struct {
  Base  float64
  Height float64
}

Tekrar dene

./shapes_test.go:25:8: cannot use Triangle literal (type Triangle) as type Shape in field value:
  Triangle does not implement Shape (missing Area method)

Bize Triangle'ı shape olarak kullanamayacağımızı çünkü Area() metoduna sahip olmadığını söylüyor, o zaman testin çalışması için boş bir uygulamasını ekleyelim.

func (t Triangle) Area() float64 {
  return 0
}

Sonunda kod derleniyor ve hata kodumuzu alıyoruz

shapes_test.go:31: got 0.00 want 36.00

Testi geçecek kadar kod yaz

func (t Triangle) Area() float64 {
  return (t.Base * t.Height) * 0.5
}

Ve testimiz geçiyor!

Refactor

Tekrar, uyarlamamız iyi ancak testlerimiz biraz iyileştirme yapabilir.

Bunu taradığınızda

{Rectangle{12, 6}, 72.0},
{Circle{10}, 314.1592653589793},
{Triangle{12, 6}, 36.0},

Testlerinizin kolayca anlaşılmasını amaçlamalısınız, burada tüm sayıların neyi temsil ettiği hemen belli olmuyor.

Şimdiye kadar size yalnızca MyStruct{val1, val2} structının örneklerini oluşturmak için sözdizimi gösterildi, ancak isteğe bağlı olarak fieldları adlandırabilirsiniz.

Şimdi nasıl gözüktüğüne bakalım

    {shape: Rectangle{Width: 12, Height: 6}, want: 72.0},
    {shape: Circle{Radius: 10}, want: 314.1592653589793},
    {shape: Triangle{Base: 12, Height: 6}, want: 36.0},

Test-Driven Development by Example kitabında Kent Beck, bazı testleri bir noktaya kadar yeniden düzenler ve şunları iddia eder:

Eğer test, bir dizi işlemin değil, doğruluk iddiasında bulunursa, bize daha anlaşılır olur.

(altındaki vurgu bana aittir)

Şimdi testlerimiz - daha doğrusu test senaryolarının listesi - şekiller ve alanları hakkında doğruluk iddiasında bulunuyor.

Test çıktılarınızın sorunu bulmakta yardımcı olduğundan emin olun

Triangle implemente ettiğimizde testimiz başarısız olmuştu hatırladınız mı? Hata mesajı olarak shapes_test.go:31: got 0.00 want 36.00 yazdırmıştı.

Bunun Triangle ile ilgili olduğunu biliyorduk çünkü sadece onunla çalışıyorduk. Peki ya tablodaki 20 vakadan birinde sistemde bir bug olursa? Hangi durumun hatalı olduğunu geliştirici nasıl bilecek? Geliştirici için harika bir deneyim değil, hangi durumun başarısız olduğunu bulmak için manuel olarak hepsine bakmak zorundalar.

Hata mesajımızın formatını değiştiriyoruz %#v got %g want %g. %#v formatı structın fieldlarındaki veriler ile birlikte yazdırır bu sayede geliştirici test edilen propertyleri bir bakışta görebilir.

Testlerimizin okunabilirliğini daha da arttırmak için want fieldını daha açıklayıcı olan hasArea olarak değiştirebiliriz.

Table driven testler ile ilgili son ipucu t.Run kullanmak ve test senaryolarını adlandırmak.

Her senaryoyu t.Run ile sarmalarsanız testleriniz başarısız olduğunda daha temiz bir çıktı elde edersiniz

--- FAIL: TestArea (0.00s)
  --- FAIL: TestArea/Rectangle (0.00s)
    shapes_test.go:33: main.Rectangle{Width:12, Height:6} got 72.00 want 72.10

go test -run TestArea/Rectangle komutu ile tablonuz içerisinde specific testleri çalıştırabilirsiniz.

Bu durumu kapsayana final test kodumuz

func TestArea(t *testing.T) {

  areaTests := []struct {
    name  string
    shape  Shape
    hasArea float64
  }{
    {name: "Rectangle", shape: Rectangle{Width: 12, Height: 6}, hasArea: 72.0},
    {name: "Circle", shape: Circle{Radius: 10}, hasArea: 314.1592653589793},
    {name: "Triangle", shape: Triangle{Base: 12, Height: 6}, hasArea: 36.0},
  }

  for _, tt := range areaTests {
    // using tt.name from the case to use it as the `t.Run` test name
    t.Run(tt.name, func(t *testing.T) {
      got := tt.shape.Area()
      if got != tt.hasArea {
        t.Errorf("%#v got %g want %g", tt.shape, got, tt.hasArea)
      }
    })

  }

}

Özetlersek

Bu daha gerçekci, iyi bir TDD pratiğiydi. Temel matematik problemlerine yönelik bildiklerimizi tekrarlamamıza ve testlerimiz ile öğrenme sürecini daha başarılı kıldığımız yeni dilin özelliklerini kullanmamıza yardımcı oldu.

 • Struct tanımlayarak ilgili verileri bir araya getirmenize ve kodunuzun amacını daha net hale getirmenize olanak tanıyan kendi veri türlerinizi oluşturma

 • Interface tanımlayarak, farklı türler tarafından kullanılabilecek fonksiyonları tanımlamak (parametric polymorphism)

 • Metotlar ekleyerek veri tiplerine fonksiyonalite ekleme ve interfaceleri implemente etme

 • Table driven testler ile assertionları daha anlaşılır hale getirme, testleri genişletme ve bakımını kolaylaştırma

Bu önemli bir bölümdü çünkü artık kendi türlerimizi tanımlamaya başlıyoruz. Go gibi statik olarak yazılan dillerde, kendi türlerinizi tasarlayabilmek, anlaşılması, birleştirilmesi ve test edilmesi kolay yazılımlar oluşturmak için çok önemlidir.

Interfaceler, sistemin karmaşıklığını gizlemek için harika bir araç. Bizim durumumuzda, test yardımcı kodumuz, iddia ettiği shapein ne olduğunu tam olarak bilmek zorunda değildi, sadece onun alanını nasıl "isteyeceğini" bilmek zorundaydı.

Go'ya daha da aşina oldukça, interfacelerin ve standart kütüphanenin(go std) gerçek gücünü görmeye başlayacaksınız. Her yerde kullanılan, standart kütüphanede tanımlı interfaceleri öğreneceksiniz ve bunların kendi türlerinize karşı uygulamalarını öğreneceksiniz, çok sayıda harika işlevi çok hızlı bir şekilde yeniden kullanabileceksiniz.

Bu sayfa @bariscanyilmaz tarafından çevrildi.

Last updated