Giriş

Umuyoruz ki Go Temelleri bölümünü sindirdiniz ve Go dilinin çoğu özelliklerine ve TDD (Test Sürücülü Geliştirme) nasıl yapılır öğrendiniz.

Sonraki bölüm, bir uygulama oluşturmaya odaklanacak.

Her bölüm, bir öncekine ekleyerek uygulamanın işlevselliğini genişletecek ve ürün sahibimizin taleplerine göre hareket edecektir.

Harika kod yazmayı kolaylaştırmaya yardımcı olmak için yeni kavramlar tanıtılacak, ancak yeni materyalin çoğu Go' nun standart kütüphanesinden neler yapılabileceğini öğrenmek olacaktır.

Bunun sonunda, Go' da adım adım bir uygulama yazmanın ve testlerle desteklemenin nasıl yapılacağına dair sağlam bir kavrayışa sahip olmalısınız.

  • HTTP sunucu - HTTP isteklerini dinleyen ve onlara cevap veren bir uygulama oluşturacağız.

  • JSON, yönlendirme ve gömme - Endpoint'lerimizi JSON döndürecek şekilde yapılandracağız ve yönlendirmenin nasıl yapılacağını keşfedeceğiz.

  • IO ve sıralama - Verilerimizi disk üzerinde saklayacak, okuyacak ve verilerin sıralanmasını ele alacağız.

  • Komut satırı & proje yapısı - Tek kod tabanından birden fazla uygulamayı destekleyeceğiz ve komut satırından girdi okuma işlemini ele alacağız.

  • Time - Aktiviteleri zamanlamak için time paketini kullanma.

  • WebSockets - WebScokets kullanan bir sunucu yazmayı ve test etmeyi öğren.

Bu sayfa @rasimthegrey tarafından çevrildi.

Last updated